Link

Home
Projekt BACES rullar på!

Under vintern har det hänt många intressanta saker i BACES-projektet i det tysta. När vi nu närmar oss slutet av ”Mile Stone 3 ” vill jag gärna förmedla en liten lägesrapport om vad som hittills gjorts och vad som i praktiken ska göras framöver. Ett gediget planeringsarbete, hantering av olika ansökningar samt upphandlingsavtal har genomförts. Utöver innehållet i lägesrapporten tar vi för närvarande fram en central webbsida för BACES-områdena runt Östersjön tillsammans med en samarbetspartner (Novia University i Finland). Den ska bli mycket dynamisk och bl.a. innehålla en GIS-map karta över hela BACES-området, där Söderhamn och andra samarbetspartners inom BACES kommer att visa upp sig, som attraktiva alternativ för potentiella utländska och inhemska gäster. Information om gästhamnar, kommersiella hamnar, båtklubbar, sjökort, kartor m.m. kommer att finnas tillgänglig.

Nu några ord om de mer praktiska arbetsuppgifter inom WP2, som vi inom Skärgårdsverksamheten arbetar med, och som är kopplade till BACES-projektet. Ett ökat antal besökare i vår skärgård innebär att vi måste kunna hantera den ökade mängd avfall som det för med sig. Hittills har alla sopor som hämtats ute på öarna varit osorterade. Målet är att vi inom en snar framtid ska kunna sköta avfallshanteringen på ett mer ekologiskt hållbart sätt. Vi måste då se till att det sker en källsortering av soporna redan där de kastas, d.v.s. ute på våra öar. Vi håller för närvarande på att bygga upp ett system för att hantera den delen. Det innebär att vi kommer att ha så kallade ”info centres / miljöstationer” placerade på strategiska ställen runt om i vår skärgård. Miljöstationer vet nog de flesta av oss vad det är, men vad innebär begreppet ”info centres”? I praktiken innebär det att miljöstationerna ska vara kombinerade källsorteringsstationer och informationscentraler för de gäster som besöker dessa platser. Informationen kan t.ex. bestå av speciella regler för den aktuella platsen, flora/fauna, historik samt vilka attraktioner och faciliteter som finns där och i närheten. Informationscentralerna kommer även att berätta om platser som kan vara intressanta för framtida besök. Det kommer även att finnas information om de övriga BACES-områdena för att visa att även de kan vara väl värda att besöka runt om i Östersjön.

I följande lägesrapport visas hur lång vi kommit i dagsläget och hur våra planer för framtiden ser ut.

1. Planerade aktiviteter 2011 – WP2

 • Överenskommelse och avtal med Söderhamns renhållning gällande praktiska och ekonomiska frågor för att kunna hantera de källsorterade sopor som kommer att tas iland för att sedan fraktas vidare till sopstationen.
 • Markplanering och uppbyggnad av gränssnittet mellan land och hav, där de källsorterade soporna lastas av fartyget, för att sedan fraktas via väg till sopstationen med hjälp av Söderhamns renhållning. (april)
 • Mark- och vattenarbeten på Branthäll Västra (juni)
 • Markarbeten på Branthäll Södra (juni)
 • Mark- och vattenarbeten på Lilljungfrun (juni)
 • Mark- och vattenarbeten på Enskär (maj)
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Branthäll Västra (juni)
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Branthäll Södra (juni)
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Enskär (maj)
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Lilljungfrun (juni)

2. Planerade aktiviteter 2012 – WP2

 • Ansökningar till Länsstyrelsen i Gävleborg och Söderhamns kommun om tillstånd (strandskydd, vattenverksamhet och bygglov) för nedanstående arbeten.
 • Mark- och vattenarbeten på Toppatall ( Storjungfrun)
 • Markarbeten i Storjungfruns hamn.
 • Mark- och vattenarbeten på Klacksörarna.
 • Mark- och vattenarbeten i Svartsundet / Skatön.
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Toppatall (Storjungfrun)
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation i Storjungfruns hamn.
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation på Klacksörarna.
 • Uppbyggnad av info centre / miljöstation i Svartsundet / Skatön

3. Pågående arbeten – WP2

 • Införskaffning av kompletterande material till info centres / miljöstationer.
 • Utvärdering och översyn av markområdet där gränssnittet mellan land och hav planeras.
 • I väntan på att is- och snöläget ska förändras utförs mycket ”finslipning” av de befintliga planerna, så att de tilltänkta arbetena under 2011, ska flyta så smidigt som möjligt när de kan påbörjas.

4. Slutförda arbeten – WP2

 • Anbudsförfarande och avtal med en entreprenör för nödvändiga arbeten i land och till sjöss. (Frakt- och Kusttjänst). Inköp Gävleborg har varit oss till hjälp.
 • Ansökningar till Länsstyrelsen i Gävleborg och Söderhamns kommun om tillstånd (strandskydd, vattenverksamhet och bygglov).
 • Tillverkning av byggmoduler som ingår för att kunna bygga upp info centres / miljöstationer på de aktuelle platserna.

Utöver WP2 (Tillgänglighet), som hittills varit i fokus, kommer vi att intensifiera arbetet med WP3 (Ekonomi) och WP4 (Miljö). Vi kommer att berätta mer om WP3 och WP4 nästa gång vi uppdaterar informationen om BACES. Finns det frågor eller om ni har synpunkter på projektet är ni välkomna att höra av er.

Ytterligare information om projektet hittar man på nedanstående länk.
www.centralbaltic.eu/projects/running-projects/70-ai/331-baltic-archipelago-and-islands-centres

Med vänlig hälsning
Ulf Karlsson
Projektledare

© 2010   |   DCD