Link

Home
Skärgårdsutveckling över gränserna

Söderhamns Kommun deltar tillsammans med sex andra skärgårdskommuner runt Östersjön i utvecklingsprojektet BACES. Namnet står för Baltic Archipelago and Island Centers och syftar till att utveckla tillgänglighet och företagande i skärgården.

Deltagande svenska kommuner förutom Söderhamn är Söderköping, Valdermarsvik och Norrköping. Från Estland deltar Dagö (Hiiumaa) och Finland representeras av Hangö och Raseborgs kommuner. Den sistnämnda med centralorten Ekenäs var målet för en kombinerad studieresa och projektmöte under tre dagar i slutet av maj. Förutom kommunala representanter för de olika delområdena styrgrupp, ekonomi, tillgänglighet och miljö deltog även tre skärgårdsentreprenörer. Dessa var Irma Hannemann från Stenö Värdshus samt Ing-Marie Nilsson och Lars-Ove Flodberg från Trollharens Fisk.

Under dagarna besöktes ett stort antal företag med skärgårdsanknytning, de flesta inriktade på livsmedelsproduktion, eftersom detta var temat för dagarna. Förutom producenter som biodlaren Stefan Elf på Mellangården och grönsaksodlarna på Tallbacka Trädgård besöktes även en charkfabrik, välkända Fiskars samt en livsmedelsgrossist helt inriktad på ekologiska produkter.

Deltagare på resan var Ing-Marie Nilsson, Henrik Olsson, Lars-Ove Flodberg, Carina Sjölin, Magnus Svensson, Örjan Berglund och Irma Hannemann.


© 2010   |   DCD