Link

Home
Nyhetsbrev från BACES

Det har efterlysts mer information från BACES-projektet och för att hörsamma detta har vi nu producerat ett Nyhetsbrev som kommer att komma ut hösten 2012 samt våren 2013.

Lite allmän info om projektet

Projektet startade i maj 2009 och slutförs i augusti 2013. Målet är att skapa goda förutsättningar för skärgården att utvecklas ekonomiskt och hållbart. Skärgården ska bli mer tillgänglig, samtidigt som stor hänsyn måste tas till natur, miljö och människor.
Vi jobbar i fyra ”arbetspaket”(WP), både lokalt, regionalt och internationellt, tillsammans med partners i länet, landet och i Finland och Estland.

Detta har hänt i respektive WP (Work Package)

WP 1: Sköter lokal projektledning, håller ihop projektet, ser till att vi följer tidplan, skriver delrapporterna till Lead Partner (RF Östsam). 2011 gjordes ett infoblad om BACES som är spritt till alla föreningar och nätverk i Sankt Anna. Önskas detta, kontakta Eva Lundgren Stenbom, 0121-18410 baces@soderkoping.se

WP 2: Ansvarar för frågor som rör tillgänglighet, både fysiskt och IT. Noderna som ingår i projektet är Lagnö 1:2 och Tyrislöt. Vid Tyrislöt har möten hållits för att kunna bilda en hamnförening som skulle kunna driva och utveckla hamnen men det arbetet har avstannat och övergått till att utreda markägar-förhållanden och rättigheter i hamnområdet. Målsättningen kvarstår att skapa en organisation som kan utveckla hamnen och närliggande områden. Fastigheten på Lagnö 1:2 har rustats huvudsakligen utvändigt, huset har målats, tomten renoverats, en ny byggnad har uppförts, vandringsstig har anlagts med rastbord, och en tillgänglighetsanpassad vandringsslinga med utsiktsplattform har anlagts

Forts

WP 2: En ny angöringsmöjlighet sjövägen har anordnats och en ny brygga har byggts. Vi har även arbetat med utbyggnad av bredband via fiber och delar av kommande stamnät har anlagts. Vi kommer att fortsätta utbyggnaden av fibernätet så att i första hand Norra Finnö får ett nästintill heltäckande fibernät med tillgång till data, tv och telefoni via kommunens nya nät

WP 3: Ansvar för ekonomisk utveckling. Deltagit i projekteringen av Lagnö 1:2 gällande turistinformationen samt som samordnare av hela området och besöksmålet.

Genomfört entreprenörsprogram för företagare från Bacesområdet inom jakt, fiske och aktiviteter i Söderköping i september 2012.

Tillsammans med Norrköping och Valdemarsvik har vi arbetat med att på olika sätt lyfta fram bokningsbara paketresor i skärgårdsområdet. Detta har resulterat i intresse från en finsk rese-arrangör att sälja paketen i Finland. Ett erbjudande om att delta i detta har gått ut till alla skärgårdsföretagare.

WP 4: Ansvarar för miljöfrågorna i projektet. På fastigheten Lagnö 1:2 där Edgars hus finns belägen har Nedre Lagnö naturreservat bildats som är ett av de två kommunala naturreservaten som finns i Söderköping.

Flera av kommunens naturguider har genomgått en utbildning om växt och djurlivet som finns i naturreservatet.
Vi har även bidragit till en bok om naturlivet i Östergötlands skärgård som Länsstyrelsen kommer att publicera under 2013.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor, idéer eller förslag!

BACES Söderköping finns på Facebook!
Där lägger vi upp mycket bildmaterial, det kan vara allt från mötesdokumentation till bilder från olika besök i skärgården. Sök på BACES Söderköping och Gilla oss gärna!


Nyhetsbrev från BACES (pdf)

© 2010   |   DCD